ZAWIADOMIENIE


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek inwestorów: 1) Burmistrza Miasta Augustów, 2) Pana Waldemara Rakowskiego -„Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Rada Krajowa”, 3) Pana Zbigniewa Ambrożej-„REMEX”-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Kooperacja-Import-Export, 4) Pana Andrzeja Kozłowskiego-Ośrodek Kolonijny „JĘDREK”, 5) Pana Janusza Rybnik-Spółdzielczy Klub Sportowy „KRESOWIA”, 6) Pani Eugeni Siwickiej-„BPIS” Spółka Jawna i 7) Pana Mariana Leplawy-„BPIS” Spółka Jawna w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanału sanitarnego wraz z przepompownią, zasilaniem energetycznym i wodociągiem w Dzielnicy Borki przy ul. Wczasowej w Augustowie, obręb II.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 20.04.2004 r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawców oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2004-04-08

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-04-08