ZAWIADOMINIE


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Burmistrza Miasta Augustów, ul. 3-go Maja nr 60, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na „budowie ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim-II etap”

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

1) kanalizację deszczową,

2) linię kablową oświetleniową,

3) roboty drogowe,

- odcinek wzdłuż ulicy Legionów, nawierzchnie ciągu pieszo-jezdnego, ciągów pieszych z kostki betonowej,

- odcinek wzdłuż ulicy Ludowej i Kanałowej, nawierzchnie jezdni, ciągów pieszych z kostki betonowej.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 22.11.2004 r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2004-11-09

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-11-09