OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Augustów informuje że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów i danych o środowisku

Augustów,

Augustów, 2005.12.29

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustów informuje , że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 zamieszczony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel

na działce nr ew. 3999 przy ul. Westerplatte 16 w Augustowie

(komin MPEC))

Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiocie zamierzonej inwestycji w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 18 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 1)

Jednocześnie zostanie udostępniony do wglądu raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Miasta Augustów

Leszek Cieślik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2005-12-29

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2005-12-29