OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administra cyjnego

GKR i OŚ

GKR i OŚ. 7624 -1/06 Data: 2006.01.13

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 13.01.2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie ulicy Myśliwskiej i ulicy Sarniej w Augustowie.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest Gmina Miasto Augustów.

Burmistrz Miasta

Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-01-13

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2006-01-13