OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Augustów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej

GKR i OŚ

GKR i OŚ. 7624 -2/06 Data: 2006.02.01

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49 kpa

zawiadamiam

że w dniu 01.02.2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zakole w Augustowie.

Burmistrz Miasta Augustów zwrócił się do Starosty Augustowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz o podanie jego ewentualnego zakresu.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia są Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. ul. Filtrowa 2, 16-300 Augustów.

Burmistrz Miasta

Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-02-01

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2006-02-01