OBWIESZCZENIE

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczące „Budowy linii energetycznej oświetleniowej na następujących ulicach w Augustowie: Arnikowa, Zawilcowa, Sasankowa, Krecia, Rysia, Bobrowa” . Zakres rzeczowy planowanych robót energetycznych obejmuje budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego:

- kabel sterujący

- kabel oświetleniowy

- punkty świetlne

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 24.02.2006r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-02-17

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2006-02-17