OBWIESZCZENIE

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku od
ul. Złotej do ul. Borki w Augustowie na działkach nr 1641/2, 829/2, 1642/2 i 2666.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 21.11.2006r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie,
ul. 3-go Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-11-14

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2006-11-14