ogłoszenie o sesji

Untitled

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu
5 grudnia 2006 r. /wtorek/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędą się obrady II sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Złożenie ślubowania przez radnych nieobecnych na sesji w dniu
  27 listopada 2006 roku.

 3. Objęcie obowiązków przez Burmistrza Miasta Augustowa

- złożenie ślubowania wobec Rady Miejskiej.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. obsadzenia wygasłego mandatu z listy Nr 5 KW Platforma Obywatelska RP

- złożenie ślubowania przez radnego Leszka Czokajło,

  1. składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
   w Augustowie,

  2. składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Augustowie,

  3. składu liczbowego i osobowego Komisji do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Augustowie,

  4. składu liczbowego i osobowego Komisji do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Augustowie,

  5. składu liczbowego i osobowego Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej
   w Augustowie,

  6. składu liczbowego i osobowego Komisji Uzdrowiskowej,

  7. ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi miasta Augustowa,

  8. zmian budżetu miasta na 2006 rok.

 1. Zapytania i wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-12-04

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2006-12-04