OGŁOSZENIE O SESJI

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 14 grudnia 2006 r. /czwartek/ o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędą się obrady III sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b) określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych,

c) zmiany uchwały Nr XXX/290/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustowa,

d) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2007 rok dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

6. Opinia Rady n.t. składu osobowego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 450 lecia nadania praw miejskich miastu Augustów.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Przyjęcie protokołu Nr I/06 z 27 listopada 2006 r.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2006-12-07

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-12-07