ZAPROSZENIE NA I SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE W DNIU 27 LISTOPADA 2006 R.

Augustów, 21 listopada 2006 r.

RADNY - RADNA PAN — PANI

..............................................................................

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach I sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. 3 Maja 60, w dniu 27 listopada 2006 r. /poniedziałek/ o godzinie 900.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Miejskiej w Augustowie.

3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) głosowanie,

c) ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie.

4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) głosowanie,

c) ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu.

6. Dyskusja w sprawie określenia ilości, składu liczbowego oraz przedmiotu działania stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Andrzej Kurczyński

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

poprzedniej kadencji

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2006-11-22

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-11-22