OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek PTK Centertel Sp. z o.o., ul. Szybowcowa nr 29A, 80-298 Gdańsk w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel, zlokalizowanej na wieży kościoła parafii NSJ w Augustowie na działce o numerze ewidencyjnym 3469, położonej obręb 3 w Augustowie przy ul. 3 Maja.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 24.09.2007 r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-09-18

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2007-09-18