OBWIESZCZENIE

GKR i OŚ

GKR i OŚ. 7624 -11/07 Data: 2007.09.19

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 19.09.2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: przebudowie ciągu komunikacyjnego pieszo- jezdnego na ulicy Żurawiej w Augustowie

Burmistrz Miasta Augustów zwrócił się do Starosty Augustowskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz o podanie jego ewentualnego zakresu.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest Gmina Miasto Augustów.

Burmistrz Miasta Augustów

Leszek Cieślik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-09-19

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2007-09-19