Obwieszczenie

GKR i OŚ

GKR i OŚ. 7624 -12/07 Data: 2007.10.11

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w postępowaniu administracyjnym

na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy prawo ochrony środowiska

informuję

że w dniu 11.10.2007 r. zostało wydane postanowienie w postępowaniu administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie ciągu komunikacyjnego pieszo- jezdnego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie

W postanowieniu nie nałożono obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko powyższego przedsięwzięcia.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest Gmina Miasto Augustów.

Burmistrz Miasta

Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-10-11

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2007-10-11