obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) informuję, iż projekt decyzji odmawiającej wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod projektowaną stację gazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz ze stacją redukcyjną, kotłownią i nawanialnią na działce o numerze ewidencyjnym 603 położonej obręb I w Augustowie, został przesłany do uzgodnień z następującymi organami: Starostą Powiatu Augustowskiego, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i GDDKiA, oddz. w Białymstoku.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-12-31

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2007-12-31