Ogłoszenie

Augustów,

Augustów, 2007.09.21

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 4 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustów informuje, że w dniu 21.09.2007 r. została wydana dla Ryszarda i Krystyny Puczyłowskich zam. ul. Przewięź 3, 16-300 Augustów decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

na budowie domu jednorodzinnego w Augustowie na działce nr ew. 4136/16 w obrębie 7 przy ul. Studzienicznej, w granicach obszaru Natura 2000

Burmistrz Miasta Augustów

Leszek Cieślik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-09-24

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2007-09-24