Wykaz ulg za 2006 rok

Wykaz ulg za 2006 rok.
Na podstawie art

Na podstawie art.14 pkt 2 lit. e i f ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ - ZA ROK 2006

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

UMORZENIA

ze względu na ważny interes podatnika, bądź interes publiczny:

Nazwa/ imię i nazwisko

Należność główna

Odsetki

za zwłokę

Prawdzik Iwona i Robert

928,60

25,70

Stachurski Grzegorz

513,80

0,00

Frąckiewicz Teresa

978,20

207,90

Sznajder Danuta, Sznajder Marcin, Marcinkowski Andrzej

1160,80

128,50

Krawczak Teresa

809,10

2.410,00

Waluś Sylwia Agnieszka

1738,30

0,00

Burkiet Karol Antoni

11769,44

7664,20

Ulikowski Leopold Zbigniew

0,00

46920,00

Augustyniak Andrzej i Augustyniak Wiesława

6372,00

272,00

Oddział PTTK

6500,10

237,30

„Ebro”- spółka z o.o.

2616,00

11,00

Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa

00,00

11456,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Augustowie

79490,90

706,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Augustowie

10549,00

282,60

„Augustowianka”- spółka z o.o.

58554,00

2434,00

Chojnowski Ryszard

1689,00

78,00

Sikora Janusz Jerzy

3672,00

487,00

Szostak Alojzy

00,00

1343,00

Bienasz Grażyna

1804,00

189,00

ROZŁOŻENIA NA RATY

ze względu na ważny interes podatnika, bądź interes publiczny:

Nazwa/ imię i nazwisko

Prusko Krzysztof

Sylwia Agnieszka Waluś

Zaskowska Anna

Krawczak Teresa

Burkiet Karol Antoni

Milanowski Piotr

Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa

Kosakowski Jan

Szostak Alojzy

ODROCZENIA TERMINÓW PŁATNOŚCI

ze względu na ważny interes podatnika, bądź interes publiczny:

Nazwa/ imię i nazwisko

„KAMBA”- spółka z o.o.

„ASTRA”- spółka z o.o.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa

Polskie Koleje Państwowe - Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

„Kubik”- spółka z o.o.

ZWOLNIENIA Z PODATKU

NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Nazwa/ imię i nazwisko

Augustowskie Placówki Kultury

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Augustowie

Gmina Miasto Augustów

P.P.H.”DEMEX”- Zygmunt Jerzy Demiańczuk

Kaczmarczyk Jan

Maksimowska Marianna

Adamiak Władysław

Godlewska Aniela

Prawdzik Broniosław

Radaszkiewicz Helena

Chiliński Antoni

Sturgulewski Zenon

Dawidowska Marta

Kamińska Jadwiga

WYKAZ

OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM

UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

Nazwa/ imię i nazwisko

„Augustowianka”- spółka z o.o. Pomoc de minimis

P.P.H.”DEMEX”- Zygmunt Jerzy Demiańczuk Pomoc de minimis

Augustyniak Andrzej i Augustyniak Wiesława Pomoc de minimis

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-05-16

Opublikował: Barbara Lipska

Data publikacji: 2007-05-16