Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - grudzień 2023 r.

 Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 06.12.2023 r. do 27.12.2023 r. wykaz nieruchomości  położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 20 lat:

1) działka oznaczona Nr geodez. 708/1, przy ul. Transportowej, w części o powierzchni 0,5096 ha,

2) działka oznaczona Nr geodez. 710, przy ul. Transportowej, w części o powierzchni 0,7690 ha,

3) działka oznaczona Nr geodez. 709, przy ul. Transportowej, o powierzchni 3,4549 ha.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, pokój Nr 304, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-12-06

Wprowadzający: Paulina Zwierzyńska

Data modyfikacji: 2023-12-06

Opublikował: Paulina Zwierzyńska

Data publikacji: 2023-12-06