Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - sierpień 2023 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 01.08.2023 r. do 22.08.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

  1. grunt przy ul. Wojska Polskiego, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2200/6 o powierzchni 120 m²,
  2. grunt przy ul. Kopernika, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3185 o powierzchni 331,50 m²,
  3. grunt przy ul. Bystrej, stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 626/2 o powierzchni 413 m²,
  4. grunt przy ul. Porzeczkowej, stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 1367/13  o powierzchni 188 m²,
  5. grunt przy ul. Bluszczowej, stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4560/22 o powierzchni 140 m².

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 304, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-08-01

Wprowadzający: Paulina Zwierzyńska

Data modyfikacji: 2023-08-01

Opublikował: Paulina Zwierzyńska

Data publikacji: 2023-08-01