Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lipiec 2024 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 04.07.2024 r. do 25.07.2024 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

− nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 4005/35 o pow. 4378 m kw, położona przy ul. Turystycznej,

− nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 4005/36 o pow. 4762 m kw, położona przy ul. Turystycznej,

− nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 4005/37 o pow. 4750 m kw, położona przy ul. Turystycznej,

− nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 4005/38 o pow. 4665 m kw, położona przy ul. Turystycznej,

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2024-07-04

Wprowadzający: Paulina Zwierzyńska

Data modyfikacji: 2024-07-04

Opublikował: Paulina Zwierzyńska

Data publikacji: 2024-07-04