Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Sajenek wydana decyzja

Augustów, 7 lipca 2020 r.

AGP.6733.6.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu 7 lipca 2020 r. na wniosek Pana Adama Filimoniuk, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV w ramach modernizacji i przebudowy sieci napowietrznej na kablową, na działkach o numerach ewidencyjnych: 4141, 4145, 4157/3, 4157/4, 4157/5, 4157/6, 4157/7, 4157/9, 4157/10, 4159, 4160, 4161, 4162, 4166, 4167, 4168, 4177/5, 4179, 4180, 4185, 4186, 4187/9, 4187/10, 4187/15, 4189/1, 4189/6, 4193/1, 4193/2, 4195, 4196/1, 4196/2, 4197/3, 4197/4, 4199/1, 4199/3, 4200, 4201/3, 4201/5, 4201/6, 4201/7, 4202, 4203, 4204, 4206, 4208/1, 4210/4, 4210/5, 4388/1, 4388/2, 4388/3, 4388/4, 4388/5, 4388/8, 4388/10, 4388/18, 4389/6, 4395, 4396, 5077/2, 5077/3, 5077/4, 5077/6, 5077/7, 5077/8, 5077/9, 5077/10, 5077/11, 5078, 5109/1, 5109/3, 5110 położonych w Augustowie obręb 6.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, pok. 27 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 22 lipca 2020 r. służy stronom prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2020-07-07

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2020-07-07

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2020-07-07