Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę - październik 2021 - 2

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 15.10.2021 r. do 05.11.2021 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie:

1) przeznaczonych do sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 30 położony przy ul. Armii Krajowej 17 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. 29 Listopada 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 14 położony przy ul. Młyńskiej 30 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

2) przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt o pow. 300 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 3948/15 położonej przy ul. Bluszczowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2021-10-15

Wprowadzający: Paulina Zwierzyńska

Data modyfikacji: 2021-10-15

Opublikował: Paulina Zwierzyńska

Data publikacji: 2021-10-15