Ogłoszenia nieaktualne

 • Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

  2016-09-19 00:00:00

  Przetarg na sprzedaż działki oznaczonej Nr geodez. 31/2 o pow.1246 m kw położonej w Augustowie przy ul.Zarzecze

 • Informacja o wyborze w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki

  2015-12-31 00:00:00

 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa

  2015-12-18 00:00:00

  Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie zaproszenia do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro pn.:Konserwacja bieżąca sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa

 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa

  2015-12-18 00:00:00

  Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie zaproszenia do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro pn.:Wycena nieruchomości i sporządzanie opracowania – inwentaryzacji w celu oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali oraz usługi geodezyjne na potrzeby Urzędu Miasta w Augustowie w 2016 r.

 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa

  2015-12-17 00:00:00

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla usług o wartości szacunkowej powyżej 30000 euro pn.: Utrzymanie działek gminnych na terenie miasta Augustowa tj. sprzątanie powierzchniowe działek – usuwanie śmieci i zanieczyszczeń w 2016 r.

 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa

  2015-12-16 00:00:00

  Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 207 000 euro pn.:Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Augustów

 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa

  2015-12-09 00:00:00

  Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn.:Wycena nieruchomości i sporządzanie opracowania – inwentaryzacji w celu oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali raz usługi geodezyjne na potrzeby Urzędu Miasta w Augustowie w 2016 r.

 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa

  2015-11-24 00:00:00

  Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30000 Euro pn.:Wyłapywanie, przejęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustowa.

 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa

  2015-11-09 00:00:00

  Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie zaproszenia do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro pn.:Transport z załadunkiem i pryzmowaniem kamienia brukowca.

 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa

  2015-10-30 00:00:00

  Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 EURO pn.:Transport z załadunkiem i pryzmowaniem kamienia brukowca.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-01-16