przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

Termin ważności strony 2003-12-16
BURMISTRZ MIASTA AUGUSTÓW

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTÓW

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Augustowie:

1. przy ul. Sucharskiego

przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową

wielorodzinną

księga wieczysta KW 10945

oznaczona Nr geodezyjnym 3798/83 o pow. 2000 mkw

cena wywoławcza - - 126.600,00 zł.

wadium - 25.000,00 zł.

2. przy ul. Dębowej

przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową

z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterach

księga wieczysta KW 13316

- oznaczona numerem geodezyjnym 1153/57 o pow. 1029 mkw

cena wywoławcza - 50.420,00 zł.

wadium - 10.000,00 zł.

- oznaczona Nr geodezyjnym 1153/60 o pow. 1042 mkw

cena wywoławcza - 51.060,00 zł.

wadium- 10.000,00 zł.

- oznaczona Nr geodezyjnym 1153/61 o pow. 1026 mkw

cena wywoławcza - 50.270,00 zl.

wadium - 10.000,00 zł.

3. przy ul. Klonowej

przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową

z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterach

księga wieczysta KW 13316

- oznaczona Nr geodezyjnym 1153/58 o pow. 1031 mkw

cena wywoławcza - 50.520,00 zł.

wadium- 10.000,00 zł.

- oznaczona Nr geodezyjnym 1153/59 o pow. 1043 mkw

cena wywoławcza - 51.110,00 zł.

wadium - 10.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 02.12. 2003 r. o godz. 9,30 w siedzibie Urzędu Miasta Augustów

ul. 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Wadium należy wpłacić gotówką w terminie do dnia 29.11.2003 r. na konto Urzędu Miasta

Nr 20 1060 0076 0000 4115 4000 0034 BPH PBK Oddział Augustów.

Wadium zwracane jest niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później,

Niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,

a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Burmistrz Miasta Augustów może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miasta Augustów, pokój Nr 4, tel. 643 42 23.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Milanowska

Wprowadzający: Krystyna Milanowska

Data modyfikacji: 2003-11-14

Opublikował: Krystyna Milanowska

Data publikacji: 2003-11-14