Roboty bud. w ZSS w Augustowie

Termin ważności strony 2003-10-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:

powyżej 30 000 euro / poniżej 30 000 euro

 1. Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego - Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Augustowie

 1. c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  Mickiewicza 1 Nr kierunkowy: 0-87
  tel.: 643-29-33

 2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko:
  Elżbieta Szpalerska telefon: 643-29-33

 3. d) nr lokalu- pokój nr 33
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: 9-12

 4. Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych / bez zastosowania preferencji krajowych

 5. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty remontowo budowlane ciągów komunikacyjnych w budynku Szkół Samorządowych

nr 3 w Augustowie

Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU XX.XX.X
miejsce realizacji zamówienia: ___________________
rodzaj zamówienia:
roboty budowlane / dostawy / usługi
Dopuszcza się składanie ofert częściowych Tak/
Nie liczba zadań: 1

Termin realizacji zamówienia do: 21-08-2003r. wymagany / pożądany

 1. Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena(koszt)
  100 %
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  -

 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego,
  - sekretariat

 3. W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy

 1. Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego
  - sekretariat

b) w terminie do 01-07-2003r. godz. 900

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia:
  w siedzibie zamawiającego - sekretariat
  b) data: jak data składania ofert, godz. 9
  30_

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wacław Filipow

Wprowadzający: Wacław Filipow

Data modyfikacji: 2003-06-23

Opublikował: Artur Kotowski

Data publikacji: 2003-06-23