Komisje Rady Miejskiej w Augustowie

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Leszek Stanisław Cieślik

2

Dariusz Ostapowicz

3

Tomasz Dobkowski

Wiceprzewodniczący Komisji

4

Jolanta Oneta Roszkowska -

Przewodnicząca Komisji

5

Aleksandra Maria Sigillewska

6

Mirosław Zawadzki

Komisja d/s Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Alicja Dobrowolska

2

Leszek Stanisław Cieślik

3

Adam Sieńko

4

Emilian Jasyen Al-Khameri -

Przewodniczący Komisji

5

Marcin Kleczkowski

6

Izabela Agnieszka Piasecka

7

Aleksandra Maria Sigillewska

8

Tomasz Dobkowski

9

Jolanta Oneta Roszkowska

10

Mirosław Chudecki

11

Rafał Harasim

12

Agnieszka Mroziewska

13

Sylwia Bielawska

14

Dariusz Ostapowicz

15

Katarzyna Raczkowska

16

Mieczysław Szczerbakow

17

Magdalena Śleszyńska

18

Krystyna Wilczewska

19

Mirosław Zawadzki

Komisja Społeczno-Oświatowa Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Mirosław Chudecki

2

Rafał Harasim

3

Tomasz Miklas

4

Izabela Agnieszka Piasecka

5

Katarzyna Raczkowska

6

Aleksandra Maria Sigillewska

7

Marek Sznejder

8

Mirosław Zawadzki -

Przewodniczący Komisji

9

Emilian Jasyen Al-Khameri

10

Sylwia Bielawska

11

Tomasz Dobkowski

12

Alicja Dobrowolska

13

Dariusz Ostapowicz

14

Jolanta Oneta Roszkowska

15

Mieczysław Szczerbakow

16

Magdalena Śleszyńska -

Wiceprzewodnicząca Komisji

Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Sylwia Bielawska -

Wiceprzewodnicząca Komisji

2

Agnieszka Mroziewska

3

Dariusz Ostapowicz -

Przewodniczący Komisji

4

Izabela Agnieszka Piasecka

5

Katarzyna Raczkowska

6

Mieczysław Szczerbakow

7

Marek Sznejder

8

Adam Sieńko

9

Alicja Dobrowolska

10

Tomasz Dobkowski

11

Krystyna Wilczewska

Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Sylwia Bielawska

2

Alicja Dobrowolska

3

Mirosław Chudecki -

Wiceprzewodniczący Komisji

4

Rafał Harasim

5

Tomasz Dobkowski -

Wiceprzewodniczący Komisji

6

Tomasz Miklas

7

Dariusz Ostapowicz -

Przewodniczący Komisji

8

Izabela Agnieszka Piasecka

9

Adam Sieńko

10

Mieczysław Szczerbakow

11

Marek Sznejder

12

Magdalena Śleszyńska

13

Mirosław Zawadzki

14

Marcin Kleczkowski

15

Jolanta Oneta Roszkowska

16

Krystyna Wilczewska

 Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Sylwia Bielawska

2

Alicja Dobrowolska

3

Leszek Stanisław Cieślik

4

Marcin Kleczkowski

5

Tomasz Miklas -

Wiceprzewodniczący Komisji

6

Marek Sznejder -

Przewodniczący Komisji

7

Aleksandra Maria Sigillewska

8

Emilian Jasyen Al-Khameri

9

Mirosław Chudecki

10

Tomasz Dobkowski

11

Dariusz Ostapowicz

12

Katarzyna Raczkowska

13

Jolanta Oneta Roszkowska

14

Mieczysław Szczerbakow

15

Magdalena Śleszyńska

16

Mirosław Zawadzki

 

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Sylwia Bielawska -

Przewodnicząca Komisji

2

Emilian Jasyen Al-Khameri

3

Agnieszka Mroziewska

4

Jolanta Oneta Roszkowska -

Wiceprzewodnicząca Komisji

5

Leszek Stanisław Cieślik

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Filipow

Data wytworzenia: 2014-12-29

Wprowadzający: Beata Filipow

Modyfikujący: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2020-12-30

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2003-06-23