Informacja o rejestrze.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie prowadzone są następujące rejestry:

 • Księga urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego z lat 1926-1938 - 5 ksiąg
 • Księgi urodzeń wyznania rzymsko-katolickiego parafii w Janówce .z lat 1900-1945 sztuk 7
 • Księgi małżeństw parafii rzymsko-katolickiej w Janówce z lat 1887-1945 sztuk 4
 • Księgi zgonów parafii rzymsko-katolickiej w Janówce z lat 1896-1945 sztuk 6
 • Księgi urodzeń parafii rzymsko-katolickiej w Studzienicznej z lat 1901-1945 sztuk 6
 • Księgi małżeństw parafii rzymsko-katolickiej w Studzienicznej z lat 1899-1945 sztuk 4
 • Księgi zgonów parafii rzymsko-katolickiej w Studzienicznej z lat 1901-1945 sztuk 2
 • Księgi urodzeń parafii rzymsko-katolickiej w Augustowie z lat 1909-1929 sztuk 4, z 1931 szt. 1, 1932-1934 szt. 1, 1937-1938 szt. 1, 1939 szt. 1, 1945 szt 1
 • Księgi małżeństw parafii rzymsko-katolickiej w Augustowie z lat 1899-1939 sztuk 5, 1945 szt 1
 • Księgi zgonów parafii rzymsko-katolickiej w Augustowie z lat 1915-1928 sztuk 3, 1933-1939 szt. 1, 1945 szt. 1
 • Księga urodzeń Gromadzkiej Rady Narodowej w Netcie z lat 1955-1959
 • Księga małżeństw Gromadzkiej Rady Narodowej w Netcie z lat 1955-1959
 • Księga zgonów Gromadzkiej Rady Narodowej w Netcie z lat 1955-1959
 • Księga urodzeń Gromadzkiej Rady Narodowej w Żarnowie z lat 1955-1959
 • Księga małżeństw Gromadzkiej Rady Narodowej w Żarnowie z lat 1955-1959
 • Księga zgonów Gromadzkiej Rady Narodowej w Żarnowie z lat 1955-1959
 • Księga urodzeń Gromadzkiej Rady Narodowej w Rutkach Nowych z lat 1955-1959
 • Księga małżeństw Gromadzkiej Rady Narodowej w Rutkach Nowych z lat 1955-1959
 • Księga zgonów Gromadzkiej Rady Narodowej w Rutkach Nowych z lat 1955-1959
 • Księga urodzeń Gromadzkiej Rady Narodowej w Prusce Małej z lat 1955-1957
 • Księga małżeństw Gromadzkiej Rady Narodowej w Prusce Małej z lat 1955-1957
 • Księga zgonów Gromadzkiej Rady Narodowej w Prusce Małej z lat 1955-1957
 • Księga urodzenia Gromadzkiej Rady Narodowej w Janówce z lat 1955-1959
 • Księga małżeństw Gromadzkiej Rady Narodowej w Janówce z lat 1955-1959
 • Księga zgonów Gromadzkiej Rady Narodowej w Janówce z lat 1955-1959
 • Księgi urodzeń Gromadzkiej Rady Narodowej w Kolnicy z lat 1900 -1945 szt. 6
 • Księgi małżeństw Gromadzkiej Rady Narodowej w Kolnicy z lat 1946-1949 szt. 4
 • Księga zgonów Gromadzkiej Rady Narodowej w Kolnicy z lat 1946-1949
 • Księgi urodzeń Gromadzkiej Rady Narodowej w Białobrzegach z lat 1951-1959 szt. 4
 • Księgi małżeństw Gromadzkiej Rady Narodowej w Białobrzegach z lat 1951-1959 szt. 4
 • Księga urodzeń Gromadzkiej Rady Narodowej w Kolnicy i Gromadzkiej Rady Narodowej w Białobrzegach z lat 1946-1950
 • Księga małżeństw Gromadzkiej Rady Narodowej w Kolnicy i Gromadzkiej Rady Narodowej w Białobrzegach z 1950
 • Księga zgonów Gromadzkiej Rady Narodowej w Kolnicy i Gromadzkiej Rady Narodowej w Białobrzegach z lat 1950-1959
 • Księga urodzeń Gminy Augustów z lat 1973-1996
 • Księgi małżeństw Gminy Augustów z lat 1973-1999 szt. 5
 • Księga zgonów Gminy Augustów z lat 1973-1999 szt. 5
 • Księgi urodzeń Miasta Augustów z lat 1946-2004 szt. 137
 • Księgi małżeństw Miasta Augustów z lat 1946-2004 szt. 61
 • Księgi zgonów Miasta Augustów z lat 1946-2004 szt. 70
 • Księgi urodzeń Miasta Augustów z 2005r. szt. 2
 • Księgi małżeństw Miasta Augustów z 2005r. szt. 2
 • Księgi zgonów Miasta Augustów z 2005r. szt. 2

Rejestry wymienione powyżej zawierają dane osobowe i przez to chronione są ustawą o ochronie danych osobowych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Komor

Wprowadzający: Jolanta Komor

Data modyfikacji: 2006-05-15

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2006-05-15