Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zmiana Zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej

  2017-02-28 10:14:45

  Zarządzenie nr 620/17 zmieniające Zarządzenie nr 619/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Augustowa w 2017 roku poprzez zlecenie usługi prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej.

 • Informacja o powołaniu i posiedzeniu komisji konkursowej

  2017-02-27 15:12:43

  Zarządzenie nr 619/17 Burmistrza Miasta Augutowa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Augustowa w 2017 roku poprzez zlecenie usługi prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej.

 • Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową

  2017-02-27 13:43:02

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Augustów w baśni i legendzie", złożoną przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Augustowie. Termin zgłaszania uwag mija 6 marca 2017 r. Prosimy o zgłaszanie uwag pocztą elektroniczną na adres: ewa.mickiewicz@urzad.augustow.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

 • Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową

  2017-02-24 09:14:38

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Rozwijam swoje umiejętności...Wsparcie działań podopiecznych Fundacji Cordis. Termin zgłaszania uwag do 3 marca stycznia 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: michal.kotarski@urzad.augustow.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów.

 • Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

  2017-02-09 15:11:45

  Zarządzenie nr 610/2017 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2017 roku z zakresu: turystyki, krajoznawstwa i promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób starszych.

 • Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 8 lutego 2017 roku

  2017-02-08 17:04:10

  Protokół z dnia 8 lutego 2017 roku z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa w drodze Zarządzenia nr 608/17 do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu turystyki, krajoznawstwa i promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób starszych.

 • Informacja o powołaniu i posiedzeniu komisji konkursowej

  2017-02-07 11:20:16

  Zarządzenie nr 608/17 Burmistrza Miasta Augutowa z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu turystyki, krajoznawstwa i promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób starszych.

 • Otwarty konkurs ofert - turystyka, kultura, ekologia

  2017-02-05 10:18:28

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 roku w zakresie: turystyki, krajoznawstwa i promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w załącznikach. Termin składania ofert upływa 06.02.2017 r. do godz. 15.30.

 • Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie

  2017-02-05 10:18:14

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 roku poprzez zlecenie usługi prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w załącznikach. Termin składania ofert upływa 27.02.2017 r.

 • Informacja o złożeniu oferty

  2017-02-02 16:30:25

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty dla ojców, zgłoszona przez Fundację im. św Cyryla i Metodego Termin zgłaszania uwag do 30 stycznia 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: michal.kotarski@urzad.augustow.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-02-02

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-02-02