Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Informacja o wynikach konsultacji

  2016-10-27 00:00:00

  Informacja o wynikach konsultacji Programu Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.

 • Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową

  2016-10-19 00:00:00

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę zadania publicznego pn. “Skuteczna komunikacja w rodzinie jako środek profilaktyki uzależnień i patologii społecznych", zgłoszonego przez Fundację Małymi Krokami.Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 26.10.2016 r. pocztą elektroniczną na adres: michal.kotarski@urzad.augustow.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów

 • Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową

  2016-10-03 00:00:00

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę zadania publicznego pn. “Profilaktyka, edukacja i promowanie trzeźwego stylu życia", zgłoszonego przez Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Klub Tęcza".

 • Zardządzenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi

  2016-09-14 00:00:00

  Zarządzenie Nr 471/16 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017.

 • Powołanie zespołu ds. opracowania projektu Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi

  2016-09-06 00:00:00

  Zarządzenie 465/16 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania projektu Programu Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2017

 • Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową

  2016-08-18 00:00:00

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę zadania publicznego pn. “Warsztaty muzyczno-profilaktyczne”, złożoną przez Parafię rzymskokatolicką p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie.

 • Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową

  2016-08-12 00:00:00

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę zadania publicznego pn. “Bezpieczna i przyjazna szkoła”, złożoną przez Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie.

 • Informacja o złożeniu oferty przez organizację pozarządową

  2016-06-07 00:00:00

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.Spotkania pod chmurką, złożoną przez Fundację Mamy Mamy.

 • Informacja o złożeniu oferty przez organizację pozarządową

  2016-06-06 00:00:00

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Udział Zespołu Tańca Ludowego "Bystry" w II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Istria 2016 - Chorwacja jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego wobec pojawiających się zagrożeń związanych z uzależnieniami, złożoną przez Towarzystwo Młodego Krechowiaka.

 • Wyniki konkursu ofert z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek letni

  2016-05-16 00:00:00

  Zarządzenie nr 368/16 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2016 rok z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek letni.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-02-02

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-02-02