Projekty uchwał

 • Projekt uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 17.12.2018 r.

  2018-12-11 07:58:00

  Projekt uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 • Projekt uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 17.12.2018 r.

  2018-12-11 07:54:50

  Projekt uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 • Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 26.11.2018 r.

  2018-11-20 10:37:45

  Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie ustalenia stref taryfowych dla taksówek na obszarze Miasta Augustowa

 • Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 26.11.2018 r.

  2018-11-20 10:36:18

  Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r.

 • Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 26.11.2018 r.

  2018-11-20 10:34:23

  Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Miasta Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Augustów umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - RIPOK", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 • Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 26.11.2018 r.

  2018-11-20 10:32:10

  Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Miasta Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Augustów umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 • Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 26.11.2018 r.

  2018-11-20 10:30:12

  Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

 • Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 26.11.2018 r.

  2018-11-20 10:28:11

  Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023

 • Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 26.11.2018 r.

  2018-11-20 10:26:43

  Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie uzgodnienia przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Miasta Augustów

 • Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 26.11.2018 r.

  2018-11-20 10:24:53

  Projekt uchwały na II sesję Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie rozpatrzenia skargi na postawę urzędnika samorządowego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2018-01-10

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2018-01-10

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2018-01-10