Zarządzenie Nr 182/2023 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 2023-06-05

Data wydania 2023-06-05
Numer 182/2023
Tytuł w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla Projektu "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie" o numerze POIS.03.01.00-00-0144/22 zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0144/22-00 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i transportu Multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zarządzenie Nr 182/2023 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla Projektu "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie" o numerze POIS.03.01.00-00-0144/22 zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0144/22-00 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i transportu Multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-06-06

Wprowadzający: Emilia Putyńska

Data modyfikacji: 2023-06-06

Opublikował: Emilia Putyńska

Data publikacji: 2023-06-06