Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie

Urząd Miejski w Augustowie

ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
woj. podlaskie

telefon:  Biuro Obsługi Klienta 87 643 42 10
faks: 87 643 42 11
email:  Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMAug/SkrytkaESP

Profil urzedu na EPUAPGodziny pracy:
7:30 - 15:30     poniedziałek - piątek

Miasto Augustów - NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Augustowie prowadzone przez Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia Nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33:
Od stycznia 2017 r. Urząd Miejski w Augustowie uruchomił indywidualne rachunki przypisane dla podatnika, które umożliwiają automatyczną identyfikację tytułu płatności danego rodzaju podatku i opłaty.

1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne

W przypadku osób fizycznych numery indywidualnych rachunków zostały zamieszczone w decyzjach podatkowych np. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom, ani posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie innych podatków i opłat.

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla ww. podatków zostały poinformowane odrębnym pismem.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty ww. podatków należy dokonywać na rachunek – 

nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

2. Podatek od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportu zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla tego podatku.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek –

nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zobowiązani do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku dla tej opłaty.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty należy dokonywać na rachunek –

nr: 28 1240 5787 1111 0010 7154 5979

natomiast w pozostałych zobowiązaniach tj.:

4. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących mienie komunalne, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata targowa, opłata uzdrowiskowa, opłata miejscowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpłaty z tytułu grzywien i mandatów, opłata za licencje taxi itp.

należy wpłacać na konto:
Nr: 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220

5. Opłata Skarbowa - Nr: 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272

Numer IBAN tego rachunku: PL08124057871111001071545272; kod BIC Bank Pekao SA: PKOPPLPW.

6. Wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów

Nr: 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440

7. Rachunek bankowy Budżetu Gminy Miasta Augustów -

Nr: 77 1240 5787 1111 0010 7731 2232

Uprzejmie informujemy, iż wpłaty z tytułu podatków i opłat na rzecz Urzędu Miejskiego w Augustowie są przyjmowane:

 • w placówkach bankowych,
 • bez dodatkowych prowizji i opłat: w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8:00 do 14:00,
 • opłata skarbowa bez dodatkowych prowizji i opłat również:

- w placówkach Poczty Polskiej S.A.

oraz u inkasentów: 
- Starostwo Powiatowe w Augustowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 29,
- Pani Agnieszka Wójcicka prowadząca działalność gospodarczą w siedzibie PKO Bank Polski przy ul. 3 Maja 61 w Augustowie.

W przypadku braku informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego w Augustowie ( tel. 87 643 80 54, 87  643 42 22, 87 643 42 25) lub Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (tel. 87 643 86 23).

Lista aktualności

 • Uchwała nr III/39/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2024 r.

  2024-07-02 13:17:27

  Uchwała nr III/39/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2024 r. dotycząca zmiany uchwały Nr XLI/431/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • Uchwała nr III/38/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2024 r.

  2024-07-02 13:15:18

  Uchwała nr III/38/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/567/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasta Augustów

 • Uchwała nr III/37/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2024 r.

  2024-07-02 13:10:30

  Uchwała nr III/37/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Augustowie na uchwałę nr XLVIII/492/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów - Lipowiec wraz z odpowiedzią na skargę

 • Uchwała nr III/36/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2024 r.

  2024-07-02 13:05:42

  Uchwała nr III/36/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec

 • Uchwała nr III/35/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2024 r.

  2024-07-02 13:01:19

  Uchwała nr III/35/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 15 lat

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Jefimow

Data wytworzenia: 2017-01-13

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2023-11-28

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-06-13