Karta informacyjna - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

15/2019

2

Rodzaj dokumentu

wniosek

3

Temat dokumentu

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Budowa przystani śródlądowej nad rzeką Nettą wraz z umocnieniem nabrzeża rzeki na działce o numerze ewidencyjnym 2955 i 2903/1 obręb 2

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKRiOŚ.6220.9.2019

8

Dokument wytworzył

Osoba fizyczna

9

Data dokumentu

08.08.2019

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie, ul. Nowomiejska 41, tel. 87 615 62 06, e-mail: anna.kielich@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

13.09.2019

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

18

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-09-13

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-09-13

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-09-13