Rok 2016

 • Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju RM w dniu 27 kwietnia 2016 r.

  2016-04-25 00:00:00

  OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż 27 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenia Komisji Rozwoju RM. Porządkiem posiedzenia będzie: 1. Zaopiniowanie warunków konkursu na: Koncepcję kładki pieszo-rowerowej na rzece Netcie i wieży widokowej oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do 3 istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki, na koncepcję ośrodka sportów wodnych–bazy kajakarzy oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum Nr 1 i błoni nad rzeką Nettą – ciąg dalszy. 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Rozwoju RM Paweł Łukasz Kotwica

 • Ogłoszenie o XXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 28 kwietnia 2016 r.

  2016-04-21 00:00:00

  OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 28 kwietnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędą się obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) powołania Komisji Wyborczej do Rad Osiedli i ustalenia jej regulaminu, b) zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w Augustowie, c) utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Augustowie, d) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta przy ul. Rajgrodzkiej 1 w Augustowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych, e) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich przy ul. Mickiewicza 1 w Augustowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych, f) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej przy ul. Marii Konopnickiej 5 w Augustowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego, g) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej przy ul. Tartacznej 21 w Augustowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego, h) nadania imienia Przedszkolu Nr 6 w Augustowie, i) określenia przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Augustowa, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, j) Budżetu Obywatelskiego Miasta Augustowa na rok 2017, k) nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”, l) zasad używania herbu, pieczęci i znaku promocyjnego Gminy Miasta Augustowa, ł) zmian budżetu miasta na 2016 rok, m) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2025. 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2015. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 8. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji RM z 31.03.2016 r. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10.Zamknięcie obrad. Z poważaniem Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie Filip Jerzy Chodkiewicz

 • Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. Budżetu RM w dniu 26 kwietnia 2016 r.

  2016-04-21 00:00:00

  OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu RM. Porządkiem posiedzenia będzie zaopiniowanie uchwał podejmowanych na XXII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2016 r. Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu RM Aleksandra Kleczkowska

 • Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju RM w dniu 21 kwietnia 2016 r.

  2016-04-19 00:00:00

  OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 15.15 odbędzie się posiedzenia Komisji Rozwoju RM. Porządkiem posiedzenia będzie: 1. Zaopiniowanie warunków konkursu na: 1) Koncepcję kładki pieszo-rowerowej na rzece Netcie i wieży widokowej oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do 3 istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki, 2) Koncepcję ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum Nr 1 i błoni nad rzeką Nettą. 2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji Rozwoju RM. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Rozwoju RM Paweł Łukasz Kotwica

 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

  2016-04-18 00:00:00

 • Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej RM w dniu 20 kwietnia 2016 r.

  2016-04-14 00:00:00

 • Ogłoszenie konkursu

  2016-04-07 00:00:00

 • Lokalizacja celu publicznego

  2016-04-05 00:00:00

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji wraz z osiedlową przepompownią ścieków z przyłączem energetycznym, na części działki o numerze ewidencyjnym 294/7 obręb 1 w Augustowie.

 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie wyników głosowania w ramach ABO 2016 r.

  2016-03-31 00:00:00

 • Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej RM w dniu 31 marca 2016 r.

  2016-03-24 00:00:00

  OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 31 marca 2016 r. /czwartek/ o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej RM. Tematem posiedzenia będzie: 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok. Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej RM Sylwia Bielawska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-01-16