Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - lipiec 2024 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 05.07.2024 r. do 26.07.2024 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

 • do oddania w dzierżawę do dnia 31.12.2034 r.:
 • grunt o pow. 0,42 m2 stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 898/3, położonych przy ul. Mostowej;
 • grunt o pow. 0,47 m2 stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 2051, położonych przy ul. Spójnej;
 • grunt o pow. 1,18 m2 stanowiący części działek oznaczonych nr geodez. 31/5, 35/29, położonych przy ul. Tytoniowej i ul. Letniej;
 • grunt o pow. 3,45 m2 stanowiący części działek oznaczonych nr geodez. 1146/5, 1146/6, położonych przy ul. Tytoniowej;

 

 • do oddania w dzierżawę do dnia 31.12.2027 r.:
 • grunt o pow. 29,68 m2 stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 3991/10, położonych przy Drodze dojazdowej do MPEC;
 • grunt o pow. 9,78 m2 stanowiący części działek oznaczonych nr geodez. 1805/1, 1804/3, 1803/6, 1803/11, położonych przy ul. Dworskiej;
 • grunt o pow. 4,77 m2 stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 2108/6, położonych przy ul. Skroniowskiej;
 • grunt o pow. 5,76 m2 stanowiący części działek oznaczonych nr geodez. 1888/24, 1890/9, położonych przy ul. Pszennej;
 • grunt o pow. 45,43 m2 stanowiący części działek oznaczonych nr geodez. 1783/7, 1784/1, 1785, położonych przy ul. Szlacheckiej;
 • grunt o pow. 1,32 m2 stanowiący części działek oznaczonych nr geodez. 1995, 4275, położonych przy ul. Zakole;
 • grunt o pow. 0,23 m2 stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1990/8, położonych przy ul. Ostrej;
 • grunt o pow. 13,05 m2 stanowiący części działek oznaczonych nr geodez. 1799/6, 1805/4, położonych przy ul. Włościańskiej;
 • grunt o pow. 13,15 m2 stanowiący części działek oznaczonych nr geodez. 535/7, 1906/2, 1798/3, położonych przy ul. Guziej;
 • grunt o pow. 13,80 m2 stanowiący części działek oznaczonych nr geodez. 4109/4, 869/2, 4083/14, położonych przy ul. Targowej;
 • grunt o pow. 8,67 m2 stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1798/2, położonych przy ul. Chłopskiej;

 

 • do oddania w dzierżawę do dnia 31.12.2038 r.:
 • grunt o pow. 8,97 m2 stanowiący części działek oznaczonych nr geodez. 1806/12, 1805/1, 1804/3, 1803/6, 1803/11, położonych przy ul. Dworskiej;
 • grunt o pow. 0,90 m2 stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1798/2, położonych przy ul. Chłopskiej;
 • grunt o pow. 0,99 m2 stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1809/19, położonych przy ul. Żniwnej;
 • grunt o pow. 5,70 m2 stanowiący części działek oznaczonych nr geodez. 4109/4, 869/2, 4083/14, położonych przy ul. Targowej;
 • grunt o pow. 0,05 m2 stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 4083/14, położonych przy ul. Targowej;
 • grunt o pow. 2,37 m2 stanowiący części działek oznaczonych nr geodez. 658, 1805/5, położonych przy ul. Ziemiańskiej;:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2024-07-05

Wprowadzający: Kamil Murawski

Data modyfikacji: 2024-07-05

Opublikował: Kamil Murawski

Data publikacji: 2024-07-05