Zmiany we wpisie do ewidencji działalności

Untitled

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jakie dokumenty:

Zgłoszenie o dokonanie zmiany do istniejącego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dowód osobisty, oryginał zaświadczenia o wpisie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.).

Opis procedury:

Zainteresowany wypełnia zgłoszenie i dokonuje opłaty w kwocie 50zł. w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego Nr 79 1060 0076 0000 4015 4000 0088 BPH S.A. o/Augustów.

Miejsce załatwienia sprawy:

Zgłoszenie składa się w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji przy ul.Brzostowskiego 4 w pokoju nr 203 lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul.3 Maja 60.

Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej odbiera się w pokoju nr 203 lub zostaje przesłane pocztą.

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego: od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 15:00, piątek od 8:00 do 16:00.

Osoby odpowiedzialne:

Beata Kapla- inspektor w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji

Maria Tarasewicz - inspektor w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji

Termin załatwienia:

Do 14 dni.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Kapla

Wprowadzający: Beata Kapla

Data modyfikacji: 2007-01-19

Opublikował: Beata Kapla

Data publikacji: 2003-06-27