Pisma dotyczące aktów planowania przestrzennego

Wykaz złożonych pism dotyczących aktów planowania przestrzennego

L.p. Data wpływu Numer działki Obręb Nazwa obowiązującego aktu planowania przestrzennego Treść
1 04.03.2024 r. 3144 2 MPZP miasta Augustów zwanego "Borki-Centrum"

Przesunięcie linii zabudowy.

2 05.03.2024 r. 1952 2 MPZP
Augustów dla terenów położonych między ulicami: Kwaśną, Rajgrodzką, Wojska Polskiego
i Mazurską

Zmiana przeznaczenia pod:

-teren usług handlu

-teren usług rzemieślniczych

-teren składów i magazynów.

3 18.03.2024 r. 440 5 MPZP części miasta Augustów
zwanej dzielnicą Limanowskiego i osiedle Południe
Likwidacja ciągu pieszo-jezdnego.
4 08.01.2024 r. 4284/1 6 brak planu Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
5 13.02.2024 r. 4269/2, 4269/3, 4269/5,4269/6 6 brak planu Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2024-05-20

Wprowadzający: Patryk Bądziul

Data modyfikacji: 2024-06-26

Opublikował: Patryk Bądziul

Data publikacji: 2024-05-20