Wykaz Danych Przestrzennych

WYKAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH DLA AKTÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONYCH PO 31.10.2020R. ORAZ UCHWAŁ INTENCYJNYCH

L.p. Nazwa planu Uchwała w sprawie przystąpienia Dane przestrzenne dotyczące przystąpienia Uchwała w sprawie uchwalenia Dane przestrzenne dotyczące uchwalenia Dane przestrzenne dotyczące uchwalenia po publikacji
1 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa

Uchwała Nr L/494/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 23 lipca 2018 r.

Uchwała Nr LIII/516/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r.

Uchwała Nr XIII/144/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

L/494/18

LIII/516/18

XIII/144/19

Uchwała Nr XXXIX/402/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2021 r.  XXXIX/402/2021 -
2 MPZP części miasta Augustowa zwanego "Limanowskiego I - ul.Wiklinowa, ul. Straży Leśnej, ul. Perstuńska, ul. Grzybowa"

Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 maja 2015 r.

VIII/56/15

Uchwała nr LXX/638/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2023 r. LXX/638/23 LXX/638/23
3 MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych przy wyjściu rzeki Netty z jeziora Necko

Uchwała Nr XXVI/238/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 sierpnia 2016 r.

XXVI/238/16

Uchwała nr LXXVII/681/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 15 lutego 2024 r.

LXXVII/681/24

LXXVII/681/24
4 MPZP dla terenów położonych w centrum miasta Augustowa w rejonie części ulic: Polnej, Jonkajtysa, Ks.Skorupki, Wojska Polskiego, Rynku Zygmunta Augusta, Mostowej, Kilińskiego, 3 Maja, Młyńskiej, Sienkiewicza, Kościelnej oraz w rejonie ulicy Żabiej, zwanego "Centrum"

Uchwała Nr XXXVI/346/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 czerwca 2017 r.

XXXVI/346/17

- - -
5 MPZP części miasta Augustowa zwanego "Wypusty III"

Uchwała Nr XLIII/410/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2017 r.

XLIII/410/17

- - -
6 MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych częściowo w rejonie rzeki Netty i jeziora Necko oraz częściowo w rejonie Al. Kard. Wyszyńskiego, ulicy Sportowej, Tytoniowej, Zdrojowej, Hotelowej, M. Konopnickiej, Letniskowej, Zacisze, Nadrzecznej, Mostowej, Szpitalnej, Zarzecze, Partyzantów, zwanego "Al. Kard. Wyszyńskiego - Strefa "A" - jezioro Necko"

Uchwała Nr XLV/439/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r.

XLV/439/18

- - -
7 MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych przy drodze krajowej nr 61 oraz w rejonie skrzyżowania dróg krajowych nr 8, 16 i 61

Uchwała Nr L/495/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 23 lipca 2018 r.

L/495/18

- - -
8 MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych po wschodniej stronie ulicy Brzostowskiego

Uchwała Nr LIII/515/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r.

LIII/515/18

- - -
9 MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie rozdzielni prądu

Uchwała Nr XX/234/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 marca 2020 r.

XX/234/2020

- - -
10 MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic Morelowej, Derak, Śliwkowej i Wrzosowej Uchwała Nr XXXI/353/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 marca 2021 r. XXXI/353/2021 - - -
11 MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic Łącznej, Zakole i Żurawiej Uchwała Nr XXXI/354/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 marca 2021 r. XXXI/354/2021 - - -
12 MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulicy 3 Maja, zwanego "Dom Turka" Uchwała Nr XXXIX/391/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2021 r. XXXIX/391/2021 Uchwała Nr LI/519/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 sierpnia 2022 r. LI/519/22 LI/519/22
13 MPZP części miasta Augustowa dla terenu położonego pomiędzy częścią ulicy Rajgrodzkiej i Młodości, zwanego "Szkoła Podstawowa Nr 2" Uchwała Nr XLI/427/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 listopada 2021 r. XLI/427/2021 Uchwała Nr XLV/467/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 lutego 2022 r.  XLV/467/2022 XLV/467/2022
14 MPZP części miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie części ulicy Transportowej Uchwała Nr LVI/539/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 października 2022 r. LVI/539/2022 - - -
15 MPZP części miasta Augustowa dla terenu położonego między jeziorem Necko a ulicą Rajgrodzką, zwanego "Ślepsk VI" Uchwała nr LXX/636/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2023 r. LXX/636/23 - - -
16 MPZP części miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 659 oraz w rejonie części ul. Transportowej i drogi wojewódzkiej nr 665, zwanego "Transportowa I" Uchwała nr LXX/637/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2023 r. LXX/637/23 - - -
17 MPZP części miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie oczyszczalni ścieków Uchwała nr LXXVI/672/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 20 grudnia 2023 r. LXXVI/672/23 - - -
18 MPZP części miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie części Al. Kard. Wyszyńskiego, zwanego "Augustowskie Centrum Edukacyjne" Uchwała nr I/12/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 7 maja 2024 r. - - - -
19 MPZP części miasta Augustowa zwanej "Sajenek" Uchwała nr II/25/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 23 maja 2024 r. - - - -

 

 

 

Zbiór danych przestrzennych dotyczący MPZP z podpisem:

https://administracja.gison.pl/mpzp/Plan/DownloadAppAsGml?profil=augustowmiasto&typ=MPZP  

https://bip.um.augustow.pl/architektura_i_planowanie_przestrzenne/zbir_danych_przestrzennych/zbior-danych-przestrzennych-dotyczacy-mpzp.html

 

Zbiór danych przestrzennych dotyczący SUiKZP z podpisem:

https://administracja.gison.pl/mpzp/Plan/DownloadAppAsGml?profil=augustowmiasto&typ=Studium 

https://bip.um.augustow.pl/architektura_i_planowanie_przestrzenne/zbir_danych_przestrzennych/zbior-danych-przestrzennych-dotyczacy-suikzp.html

 

Dane przestrzenne dotyczące wszystkich dokumentów planistycznych:

https://listaplanow.gison.pl/augustowmiasto 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2021-04-23

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2024-06-11

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2021-04-23