WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 Lp.  

Rodzaj opracowania

Data uchwal. planu

Nr uchwały uchwalającej plan

Data opubl. w Dz. Urz.

Uwagi

1.

MPZP terenu położonego przy ul. Mazurskiej w Augustowie

30 czerwiec 1997 r.

Uchwała Nr XXXV/226/97 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 36 z dnia 14 lipca 1997 r. poz. 224

Przestała obowiązywać z dniem 15.05.2020 r.

2.

MPZP osiedla „Wypusty” w Augustowie.

(Tereny zabud. mieszkaniowej jednorodzinnej, targowicy miejskiej i terenu byłej bazy zieleni miejskiej)

30 lipiec 1997 r.

Uchwała Nr XXXVI/234/97 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz.Urz.Woj. Suwalskiego Nr 46 z dnia 15.09.1997 r. poz. 229

Przestała obowiązywać z dniem 17.11.2017 r.

3.

MPZP „Droga do Tytoniówki” w Augustowie

22 grudzień 1997 r.

Uchwała Nr XL/250/97 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 1 z dnia 10.01.1998 r. poz. 6

Przestała obowiązywać z dniem 17.09.2017 r.

4.

MPZP „Wypusty- Kaplica” w Augustowie

22 grudzień 1997 r.

Uchwała Nr XL/251/97 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz.Urz.Woj. Suwalskiego Nr 7 z dnia 6.02.1998 r. poz. 46

-

5.

MPZP miasta Augustowa terenu położ. w rejonie ulic K. Brzostowskiego i Obr. Westerp.

22 grudzień 1997 r.

Uchwała Nr XL/249/97 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 7 z dnia 6.02.1998 r. poz. 45

-

6.

MPZP „Dzielnicy Limanowskiego - Kaplica” w Augustowie

27 luty 1998 r.

Uchwała Nr XLIII/271/98 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz.Urz.Woj. Suwalskiego Nr 16 z dnia 20.03.1998 r. poz. 86

-

7.

 

MPZP terenu budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Mazurskiej w Augustowie

10 grudzień 1998 r.

Uchwała Nr III/29/98 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 76 z dnia 30.12.1998 r. poz. 515

Przestała obowiązywać z dniem 15.05.2020 r.

8.

MPZP terenu poł. w Centrum Augustowa, ogr. ulicami R.Z.Augusta, Woj. Polskiego, Polną i przedłużeniem Rajgrodzkiej

30 kwiecień 1999 r.

Uchwała Nr VIII/76/99 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 20 z dnia 14.06.1999 r. poz. 316

Utracił moc w odniesieniu do kompleksu ozn. symbolem 01 Zo 1/2 na obszarze objętym MPZP "Wojska Polskiego - Kościelna"

9.

MPZP części terenów miasta Augustowa położ. w ciągu projekt. drogi krajowej Nr S19

30 grudnia 1999 r.

Uchwała Nr XV/126/99 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 4 z dnia 11.02.2000 r. poz. 37

Utracił moc w odniesieniu do terenów objętych MPZP "Ślepsk III", MPZP "Ślepsk I", MPZP "Mazurska Rozdzielnia prądu", MPZP "Ślepsk IV",  MPZP "Ślepsk V"

10.

MPZP części Dzielnicy „Ślepsk” w rejonie ulicy Plażowej w Augustowie

30 czerwiec 2000 r.

Uchwała Nr XX/159/2000 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 20 z dnia 17.07.2000 r. poz. 258

Przestała obowiązywać z dniem 04.09.2011 r.

11.

MPZP terenu położonego między ul. 3 Maja i Ogrodową

06 kwiecień 2001 r.

 

Uchwała Nr XXVI/228/01 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27 z dnia 31.07.2001 r. poz. 451

-

12.

MPZP terenów położonych w Augustowie w rejonie ulic Woj. Polskiego i Mazurskiej

29 czerwiec 2001 r.

Uchwała Nr XXVIII/252/01 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27 z dnia 31.07.2001 r. poz. 465

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami: 1UH, 3MNU, 5KS, 6UGH, 8UGH oraz części kompleksów ozn. symbolami: 9UA,S, 10MNU/MN, 02G, 03KL, 04KD, 05D na obszarze objętym MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic: Wilczej, Wojska Polskiego, Mazurskiej, Siewnej, Kwaśnej, Dworskiej oraz w rejonie ulicy Owsianej i Handlowej

13.

MPZP terenów położonych w Centrum Augustowa między ulicami: Sienkiewicza, Kilinskiego, Rybacką i rz.Nettą

29 czerwiec 2001 r.

Uchwała Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów

Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 27 z dnia 31.07.2001 r. poz. 466

Przestała obowiązywać z dniem 04.02.2017 r.

14.

MPZP części Dzielnicy „Lipowiec”

31 sierpień 2001 r.

Uchwała Nr XXIX/268/01 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 45 z dnia 04.10.2001 r. poz. 768

Utracił moc w odniesieniu do terenów objętych MPZP części Dzielnicy Lipowiec w Augustowie w odniesieniu do terenu położonego przy ul. Modrzewiowej

Utracił moc w odniesieniu do terenów objętych MPZP "Lipowiec I"

15.

MPZP terenów położonych w Augustowie „Przewięź, Studzieniczna”

31 sierpień 2001 r.

Uchwała Nr XXIX/269/01 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj.  Podlaskiego Nr 45 z dnia 04.10.2001 r. poz. 769

-

16.

MPZP miasta Augustowa, terenów położ. w Centrum ogranicz. ulicami: 3Maja, Woj.Polskiego i R.Z.Augusta

16 listopad 2001 r.

Uchwała Nr XXX/289/01 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 67 z dnia 28.12.2001 r. poz. 1971

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów ozn. symbolami MN, MU, KUD, oraz części kompleksu ozn symbolem KUL na obszarze objętym MPZP "Wojska Polskiego - Kościelna"

17.

MPZP części Centrum miasta Augustowa, terenów położ. między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, ist.zabudowa wielorodzinna oraz ulicami: Ks.Skorupki,Ks.Ściegiennego i 3 Maja

 

29 maja 2002 r.

Uchwała Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 23 z dnia 21.06.2002 r. poz. 593

-

18.

MPZP miasta Augustowa terenów obej. część Dz. Zarzecze, ogr.ist cmentarzem, ul.Mostową, rzeką Nettą i jez. Necko

23 wrzesień 2002 r.

Uchwała Nr XXXVIII/357/02 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 56 z dnia 30.10.2002 r. poz. 1258

Utracił moc w odniesieniu do terenów objętych MPZP "Plaża Bielnik", MPZP terenów obejmujących część dzielnicy Lipowiec i osiedle Bema, MPZP "Zarzecze III".

19.

MPZP miasta Augustowa dla terenów położ. między drogą krajową: Augustów-Warszawa i Augustów-Białystok oraz terenów przyległych do istniejącej oczyszczalni ścieków

24 kwiecień 2003 r.

Uchwała Nr VII/60/03 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 51 z dnia 26.05.2003 r. poz. 1076

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami 30U, 15KD1/2 oraz części kompleksów oznaczonych symbolami 08KL1/2, 04/KZ1/2 na obszarze objętym MPZP "Wypusty II".

20

MPZP miasta Augustów terenów położonych w centrum między ulicami: Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką, rzeką Nettą, 29 Listopada, 3 Maja, Hożą i Młyńską.

14 wrzesień 2004 r.

Uchwała Nr XIX/180 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 146 z dnia 27 września 2004 r. poz. 1932

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami UP-1, CP, ZP oraz części kompleksów oznaczonych symbolami KL, CPJ, ZP, W na obszarze objętym MPZP "Netta-Rybacka".

21

MPZP zmieniający ustalenia MPZP części Dzielnicy Lipowiec w Augustowie w odniesieniu do terenu położonego przy ul. Modrzewiowej

6 grudzień 2004 r.

Uchwała Nr XXI/214/04 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 6 z dnia 10 stycznia 2005 r. poz. 113

-

22

MPZP miasta Augustowa obejmujący tereny położone między istn. lasem, Al. Jana Pawła II, ul. Glinki, drogą łączącą ul. Mazurską z ul. Rajgrodzką i działką nr 298

28 wrzesień 2005 r.

Uchwała Nr XXVIII/271/05 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 232 z dnia 8 listopada 2005 r. poz. 2590

-

23

MPZP m. Augustowa terenów obejmujących część dzielnicy Ślepsk, ograniczonych: działkami nr 255/14 i 255/5, jez. Necko, dz. Borki III i ul. Rajgrodzką „Ślepsk II”

28 wrzesień 2005 r.

Uchwała Nr XXVIII/270/05 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 235 z dnia 14 listopada 2005 r. poz. 2618

Utracił moc w odniesieniu do terenów objętych MPZP "Ślepsk I".

24

Zmiana MPZP miasta Augustów terenów obejmujących część dzielnicy Zarzecze, ograniczonych istniejącym cmentarzem, ul. Mostowa, rzeką Netta, jez. Necko

2 luty 2006 r.

Uchwała Nr XXXII/304/06 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 78 z dn. 18.03.2006 r. poz. 801

Przestała obowiązywać z dniem 08.12.2013 r.

25

MPZP miasta Augustów zwany „Zarzecze II” dla terenów obejmujących część dzielnicy „Zarzecze” oraz „Osiedle Przylesie”

30 maja 2006 r.

Uchwała Nr XXXV/327/06 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 178 z dn. 1 lipca 2006 r. poz. 1661

Utracił moc w odniesieniu do części kompleksu oznaczonego symbolem 1-WP, 2-ZP, 3-ZP, 2-KX na obszarze objętym MPZP "Netta-Rybacka".

26

MPZP Miasta Augustów terenów położonych między drogą Augustów-Białystok a jeziorem Sajno

30 maja

2006 r.

Uchwała Nr XXXV/326/06 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 182 z dn. 11 lipca 2006 r. poz. 1697

-

27

MPZP Miasta Augustów części dzielnicy Glinki, obejmujący tereny położone miedzy ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni prądu

30 czerwiec 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/332/06 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 211 z dn. 23 sierpnia 2006 r. poz. 2036

Utracił moc w odniesieniu do terenów objętych MPZP "Mazurska - rozdzielnia prądu".

Utracił moc w odniesieniu części kompleksów ozn. symbolami: KGP oraz KL-1 na obszarze objętym MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic: Wilczej, Wojska Polskiego, Mazurskiej, Siewnej, Kwaśnej, Dworskiej oraz w rejonie ulicy Owsianej i Handlowej

28

MPZP miasta Augustowa dla terenów położonych między ulicami: Kwaśną, Rajgrodzką, Wojska Polskiego i Mazurską

19 marca 2007 r.

Uchwała Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 87 z dn. 17 kwietnia 2007 r. poz. 710

Utracił moc w w odniesieniu do części kompleksów ozn. symbolami 04 Kl, 26 MNU, 23 UH/MNU, 21 MNU na obszarze objętym MPZP "Wojska Polskiego - Kościelna"

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów ozn. symbolami: 15MWU, 27MNU, 14MN, 16MN, 28MN, 29U, 30EI, 11 KD, 12 KD,17 KDW oraz części kompleksów ozn. symbolami: 01KGP oraz 05KL na obszarze objętym MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic: Wilczej, Wojska Polskiego, Mazurskiej, Siewnej, Kwaśnej, Dworskiej oraz w rejonie ulicy Owsianej i Handlowej

29

MPZP miasta Augustów terenów obejmujących dzielnicę Wypusty

29 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 181 z dn. 10 sierpnia 2007 r. poz. 1859

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami 15-MN, 16-MN, 17-MN, 8-KDD, 6-E, 7-E oraz części kompleksów oznaczonych symbolami 3-KDL, 4-ZP na obszarze objętym MPZP "Wypusty I".

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami 24-MN, 1-ZP, 2-ZP, 10-ZP, 5-WP, 2-UN, 5-KXJ, 5-E oraz części kompleksów oznaczonych symbolami 4-ZP, 4-WP, 6-WP, 1-KDZ, 3-KDL na obszarze objętym MPZP "Wypusty II".

30

MPZP części miasta Augustów zwanej dzielnicą Limanowskiego i osiedle Południe

31 października 2007 r.

Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 261 z dn. 3 grudnia 2007 r. poz. 2781

Utracił moc w odniesieniu do części kompleksu oznaczonego symbolem 34 WS na obszarze objętym MPZP "Netta-Rybacka".

31

MPZP miasta Augustów terenów obejmujących dzielnicę Wojciech

31 października 2007 r.

Uchwała Nr XIV/90/07 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 261 z dn. 3 grudnia 2007 r. poz. 2782

-

32

MPZP miasta Augustów zwany „Plaża Bielnik”

5 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/101/07 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 4 z dn. 8 stycznia 2008 r. poz. 52

-

33

MPZP terenów obejmujących część dzielnicy Lipowiec i osiedle Bema

29 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/136/08 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 149 z dn. 23 czerwca 2008 r. poz. 1452

Utracił moc w odniesieniu do terenów objętych MPZP "Zarzecze III"

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami: 64P, 7KDL, 66W oraz części kompleksów oznaczonych symbolami ZL oraz E na obszarze objętym MPZP "Zakłady tytoniowe".

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami: 40U, 41U, 34KP, E oraz części kompleksów 5KDL oraz 3KDZ na obszarze objętym MPZP "Lipowiec II"

Utracił moc w odniesieniu do kompleksu oznaczonego symbolem 86ZP oraz części kompleksów 11KDL i WS na obszarze objętym MPZP "Lipowiec I"

34

MPZP części miasta Augustów obejmującej istniejące ośrodki wypoczynkowe w dzielnicy zwanej „Borki I”

21 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XXI/131/08 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 119 z dn. 23 maja 2008 r. poz. 1242

-

35

MPZP Borki-Centrum

30 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 116 z dn. 28 maja 2009 r. poz. 1279

Utracił moc w odniesieniu do kompleksu oznaczonego symbolem 84 WS oraz części kompleksu 68 KD-X na obszarze objętym MPZP "Netta-Rybacka"; kompleksu 76 U5 na obszarze objętym MPZP "Centrum II".

36

Zmiana MPZP części terenów miasta Augustowa położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej Nr S 19 -  „Ślepsk III”

17 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXX/190/09 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 88 z dn. 10 kwietnia 2009 r. poz. 893

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolem 16P/U, 38KD-D oraz części kompleksu 25KD-Z na obszarze objętym MPZP "Ślepsk V"

37

MPZP części miata Augustów - "Ślepsk I"

27 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 202 z dn. 4 sierpnia 2011 r. poz. 2451 i 2456

-

38

MPZP części miata Augustów - "Mazurska - rozdzielnia prądu"

30 października 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/138/12 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 21 listopada 2012 r. poz. 3489

-

39

MPZP części miata Augustów - "Zarzecze III"

30 września 2013 r.

Uchwała Nr XXVIII/216/13 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 7 października 2013 r. poz. 3590

-

40

MPZP części miata Augustów - "Ślepsk IV"

22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXX/272/16 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 18 stycznia 2017 r. poz. 311

-

41

MPZP części miasta Augustowa zwany "Netta-Rybacka"

17 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 20 stycznia 2017 r. poz. 344

 -

42

MPZP części miasta Augustowa zwany "Wypusty I"

22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/338/17 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 30 czerwca 2017 r. poz. 2622

-

43

MPZP części miasta Augustowa zwany "Centrum II" 22 czerwca 2017 r. Uchwała Nr XXXVI/339/17 Rady Miejskiej w Augustowie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 30 czerwca 2017 r. poz. 2623 -

44

MPZP części miasta Augustowa zwany "Cmentarz komunalny" 22 czerwca 2017 r. Uchwała Nr XXXVI/340/17 Rady Miejskiej w Augustowie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 30 czerwca 2017 r. poz. 2624 -

45

MPZP części miasta Augustowa zwany "Wojska Polskiego - Kościelna" 10 sierpnia 2017 r. Uchwała Nr XXXVII/359/17 Rady Miejskiej w Augustowie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 17 sierpnia 2017 r. poz. 3157 -

46

MPZP części miasta Augustowa zwany "Wypusty II" 25 października 2017 r. Uchwała Nr XL/381/17 Rady Miejskiej w Augustowie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 2 listopada 2017 r. poz. 4019 -

47

MPZP części miasta Augustowa zwany "Zakłady tytoniowe" 28 sierpnia 2018 r. Uchwała Nr LII/509/18 Rady Miejskiej w Augustowie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 3 września 2018 r. poz. 3530 -

48

MPZP części miasta Augustowa zwany "Lipowiec II"

28 grudnia 2018 r. Uchwała Nr IV/50/18 Rady Miejskiej w Augustowie Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 4 stycznia 2019 r. poz. 103 -

49

MPZP części miasta Augustowa zwany "Złoże brorowiny - Silikaty"

30 maja 2019 r.

Uchwała Nr X/103/19 Rady Miejskiej w Augustowie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 6 czerwca 2019 r. poz. 3155 -

50

MPZP części miasta Augustowa zwany "Ślepsk V"

26 września

2019 r.

Uchwała Nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Augustowie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 2 października 2019 r. poz. 4723 -

51

MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic: Wilczej, Wojska Polskiego, Mazurskiej, Siewnej, Kwaśnej, Dworskiej oraz w rejonie ulicy Owsianej iHandlowej

28 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr XXII/243/2020 Rady Miejskiej w Augustowie Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 30 kwietnia 2020 r. poz. 2188 -

52

MPZP części miasta Augustowa zwany "Lipowiec I"

24 września 2020 r.

Uchwała Nr XXVI/291/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 września 2020 r. Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 29 września 2020 r. poz. 4055 -

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Sadowski

Data wytworzenia: 2017-07-19

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2020-10-15

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2003-06-27