WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 Lp.  

Rodzaj opracowania

Data uchwal. planu

Nr uchwały uchwalającej plan

Data opubl. w Dz. Urz.

Uwagi

1.

MPZP terenu położonego przy ul. Mazurskiej w Augustowie

30 czerwiec 1997 r.

Uchwała Nr XXXV/226/97 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 36 z dnia 14 lipca 1997 r. poz. 224

Przestała obowiązywać z dniem 15.05.2020 r.

2.

MPZP osiedla „Wypusty” w Augustowie.

(Tereny zabud. mieszkaniowej jednorodzinnej, targowicy miejskiej i terenu byłej bazy zieleni miejskiej)

30 lipiec 1997 r.

Uchwała Nr XXXVI/234/97 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz.Urz.Woj. Suwalskiego Nr 46 z dnia 15.09.1997 r. poz. 229

Przestała obowiązywać z dniem 17.11.2017 r.

3.

MPZP „Droga do Tytoniówki” w Augustowie

22 grudzień 1997 r.

Uchwała Nr XL/250/97 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 1 z dnia 10.01.1998 r. poz. 6

Przestała obowiązywać z dniem 17.09.2017 r.

4.

MPZP „Wypusty- Kaplica” w Augustowie

22 grudzień 1997 r.

Uchwała Nr XL/251/97 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz.Urz.Woj. Suwalskiego Nr 7 z dnia 6.02.1998 r. poz. 46

-

5.

MPZP miasta Augustowa terenu położ. w rejonie ulic K. Brzostowskiego i Obr. Westerp.

22 grudzień 1997 r.

Uchwała Nr XL/249/97 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 7 z dnia 6.02.1998 r. poz. 45

-

6.

MPZP „Dzielnicy Limanowskiego - Kaplica” w Augustowie

27 luty 1998 r.

Uchwała Nr XLIII/271/98 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz.Urz.Woj. Suwalskiego Nr 16 z dnia 20.03.1998 r. poz. 86

-

7.

 

MPZP terenu budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Mazurskiej w Augustowie

10 grudzień 1998 r.

Uchwała Nr III/29/98 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 76 z dnia 30.12.1998 r. poz. 515

Przestała obowiązywać z dniem 15.05.2020 r.

8.

MPZP terenu poł. w Centrum Augustowa, ogr. ulicami R.Z.Augusta, Woj. Polskiego, Polną i przedłużeniem Rajgrodzkiej

30 kwiecień 1999 r.

Uchwała Nr VIII/76/99 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 20 z dnia 14.06.1999 r. poz. 316

Utracił moc w odniesieniu do kompleksu ozn. symbolem 01 Zo 1/2 na obszarze objętym MPZP "Wojska Polskiego - Kościelna"

9.

MPZP części terenów miasta Augustowa położ. w ciągu projekt. drogi krajowej Nr S19

30 grudnia 1999 r.

Uchwała Nr XV/126/99 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 4 z dnia 11.02.2000 r. poz. 37

Utracił moc w odniesieniu do terenów objętych MPZP "Ślepsk III", MPZP "Ślepsk I", MPZP "Mazurska Rozdzielnia prądu", MPZP "Ślepsk IV",  MPZP "Ślepsk V"

10.

MPZP części Dzielnicy „Ślepsk” w rejonie ulicy Plażowej w Augustowie

30 czerwiec 2000 r.

Uchwała Nr XX/159/2000 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 20 z dnia 17.07.2000 r. poz. 258

Przestała obowiązywać z dniem 04.09.2011 r.

11.

MPZP terenu położonego między ul. 3 Maja i Ogrodową

06 kwiecień 2001 r.

 

Uchwała Nr XXVI/228/01 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27 z dnia 31.07.2001 r. poz. 451

-

12.

MPZP terenów położonych w Augustowie w rejonie ulic Woj. Polskiego i Mazurskiej

29 czerwiec 2001 r.

Uchwała Nr XXVIII/252/01 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27 z dnia 31.07.2001 r. poz. 465

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami: 1UH, 3MNU, 5KS, 6UGH, 8UGH oraz części kompleksów ozn. symbolami: 9UA,S, 10MNU/MN, 02G, 03KL, 04KD, 05D na obszarze objętym MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic: Wilczej, Wojska Polskiego, Mazurskiej, Siewnej, Kwaśnej, Dworskiej oraz w rejonie ulicy Owsianej i Handlowej

13.

MPZP terenów położonych w Centrum Augustowa między ulicami: Sienkiewicza, Kilinskiego, Rybacką i rz.Nettą

29 czerwiec 2001 r.

Uchwała Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów

Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 27 z dnia 31.07.2001 r. poz. 466

Przestała obowiązywać z dniem 04.02.2017 r.

14.

MPZP części Dzielnicy „Lipowiec”

31 sierpień 2001 r.

Uchwała Nr XXIX/268/01 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 45 z dnia 04.10.2001 r. poz. 768

Utracił moc w odniesieniu do terenów objętych MPZP części Dzielnicy Lipowiec w Augustowie w odniesieniu do terenu położonego przy ul. Modrzewiowej

Utracił moc w odniesieniu do terenów objętych MPZP "Lipowiec I"

15.

MPZP terenów położonych w Augustowie „Przewięź, Studzieniczna”

31 sierpień 2001 r.

Uchwała Nr XXIX/269/01 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj.  Podlaskiego Nr 45 z dnia 04.10.2001 r. poz. 769

-

16.

MPZP miasta Augustowa, terenów położ. w Centrum ogranicz. ulicami: 3Maja, Woj.Polskiego i R.Z.Augusta

16 listopad 2001 r.

Uchwała Nr XXX/289/01 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 67 z dnia 28.12.2001 r. poz. 1971

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów ozn. symbolami MN, MU, KUD, oraz części kompleksu ozn symbolem KUL na obszarze objętym MPZP "Wojska Polskiego - Kościelna"

17.

MPZP części Centrum miasta Augustowa, terenów położ. między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, ist.zabudowa wielorodzinna oraz ulicami: Ks.Skorupki,Ks.Ściegiennego i 3 Maja

 

29 maja 2002 r.

Uchwała Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 23 z dnia 21.06.2002 r. poz. 593

Utracił moc w odniesieniu do kompleksu oznaczonego symbolem 19U oraz części kompleksu oznaczonego symbolem 18MU na obszarze objętym MPZP „Dom Turka”

18.

MPZP miasta Augustowa terenów obej. część Dz. Zarzecze, ogr.ist cmentarzem, ul.Mostową, rzeką Nettą i jez. Necko

23 wrzesień 2002 r.

Uchwała Nr XXXVIII/357/02 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 56 z dnia 30.10.2002 r. poz. 1258

Utracił moc w odniesieniu do terenów objętych MPZP "Plaża Bielnik", MPZP terenów obejmujących część dzielnicy Lipowiec i osiedle Bema, MPZP "Zarzecze III".

19.

MPZP miasta Augustowa dla terenów położ. między drogą krajową: Augustów-Warszawa i Augustów-Białystok oraz terenów przyległych do istniejącej oczyszczalni ścieków

24 kwiecień 2003 r.

Uchwała Nr VII/60/03 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 51 z dnia 26.05.2003 r. poz. 1076

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami 30U, 15KD1/2 oraz części kompleksów oznaczonych symbolami 08KL1/2, 04/KZ1/2 na obszarze objętym MPZP "Wypusty II".

20

MPZP miasta Augustów terenów położonych w centrum między ulicami: Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką, rzeką Nettą, 29 Listopada, 3 Maja, Hożą i Młyńską.

14 wrzesień 2004 r.

Uchwała Nr XIX/180/04 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 146 z dnia 27 września 2004 r. poz. 1932

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami UP-1, CP, ZP oraz części kompleksów oznaczonych symbolami KL, CPJ, ZP, W na obszarze objętym MPZP "Netta-Rybacka".

21

MPZP zmieniający ustalenia MPZP części Dzielnicy Lipowiec w Augustowie w odniesieniu do terenu położonego przy ul. Modrzewiowej

6 grudzień 2004 r.

Uchwała Nr XXI/214/04 Rady Miasta Augustów

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 6 z dnia 10 stycznia 2005 r. poz. 113

-

22

MPZP miasta Augustowa obejmujący tereny położone między istn. lasem, Al. Jana Pawła II, ul. Glinki, drogą łączącą ul. Mazurską z ul. Rajgrodzką i działką nr 298

28 wrzesień 2005 r.

Uchwała Nr XXVIII/271/05 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 232 z dnia 8 listopada 2005 r. poz. 2590

-

23

MPZP m. Augustowa terenów obejmujących część dzielnicy Ślepsk, ograniczonych: działkami nr 255/14 i 255/5, jez. Necko, dz. Borki III i ul. Rajgrodzką „Ślepsk II”

28 wrzesień 2005 r.

Uchwała Nr XXVIII/270/05 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 235 z dnia 14 listopada 2005 r. poz. 2618

Utracił moc w odniesieniu do terenów objętych MPZP "Ślepsk I".

24

Zmiana MPZP miasta Augustów terenów obejmujących część dzielnicy Zarzecze, ograniczonych istniejącym cmentarzem, ul. Mostowa, rzeką Netta, jez. Necko

2 luty 2006 r.

Uchwała Nr XXXII/304/06 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 78 z dn. 18.03.2006 r. poz. 801

Przestała obowiązywać z dniem 08.12.2013 r.

25

MPZP miasta Augustów zwany „Zarzecze II” dla terenów obejmujących część dzielnicy „Zarzecze” oraz „Osiedle Przylesie”

30 maja 2006 r.

Uchwała Nr XXXV/327/06 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 178 z dn. 1 lipca 2006 r. poz. 1661

Utracił moc w odniesieniu do części kompleksu oznaczonego symbolem 1-WP, 2-ZP, 3-ZP, 2-KX na obszarze objętym MPZP "Netta-Rybacka".

26

MPZP Miasta Augustów terenów położonych między drogą Augustów-Białystok a jeziorem Sajno

30 maja

2006 r.

Uchwała Nr XXXV/326/06 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 182 z dn. 11 lipca 2006 r. poz. 1697

-

27

MPZP Miasta Augustów części dzielnicy Glinki, obejmujący tereny położone miedzy ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni prądu

30 czerwiec 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/332/06 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 211 z dn. 23 sierpnia 2006 r. poz. 2036

Utracił moc w odniesieniu do terenów objętych MPZP "Mazurska - rozdzielnia prądu".

Utracił moc w odniesieniu części kompleksów ozn. symbolami: KGP oraz KL-1 na obszarze objętym MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic: Wilczej, Wojska Polskiego, Mazurskiej, Siewnej, Kwaśnej, Dworskiej oraz w rejonie ulicy Owsianej i Handlowej

28

MPZP miasta Augustowa dla terenów położonych między ulicami: Kwaśną, Rajgrodzką, Wojska Polskiego i Mazurską

19 marca 2007 r.

Uchwała Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 87 z dn. 17 kwietnia 2007 r. poz. 710

Utracił moc w w odniesieniu do części kompleksów ozn. symbolami 04 Kl, 26 MNU, 23 UH/MNU, 21 MNU na obszarze objętym MPZP "Wojska Polskiego - Kościelna"

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów ozn. symbolami: 15MWU, 27MNU, 14MN, 16MN, 28MN, 29U, 30EI, 11 KD, 12 KD,17 KDW oraz części kompleksów ozn. symbolami: 01KGP oraz 05KL na obszarze objętym MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic: Wilczej, Wojska Polskiego, Mazurskiej, Siewnej, Kwaśnej, Dworskiej oraz w rejonie ulicy Owsianej i Handlowej

Utracił moc w doniesieniu do kompleksu ozn. symbolem: 3UO na obszarze objętym MPZP "Szkoła Podstawowa Nr 2"

29

MPZP miasta Augustów terenów obejmujących dzielnicę Wypusty

29 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 181 z dn. 10 sierpnia 2007 r. poz. 1859

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami 15-MN, 16-MN, 17-MN, 8-KDD, 6-E, 7-E oraz części kompleksów oznaczonych symbolami 3-KDL, 4-ZP na obszarze objętym MPZP "Wypusty I"

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami 24-MN, 1-ZP, 2-ZP, 10-ZP, 5-WP, 2-UN, 5-KXJ, 5-E oraz części kompleksów oznaczonych symbolami 4-ZP, 4-WP, 6-WP, 1-KDZ, 3-KDL na obszarze objętym MPZP "Wypusty II"

30

MPZP części miasta Augustów zwanej dzielnicą Limanowskiego i osiedle Południe

31 października 2007 r.

Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 261 z dn. 3 grudnia 2007 r. poz. 2781

Utracił moc w odniesieniu do części kompleksu oznaczonego symbolem 34 WS na obszarze objętym MPZP "Netta-Rybacka"

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami 10KDD, 11KDD, 12KDD oraz części kompleksów oznaczonych symbolami 03MN/U, 10ZP, 28ZL, 32KDPR, 13KDD na obszarze MPZP "Limanowskiego I"

31

MPZP miasta Augustów terenów obejmujących dzielnicę Wojciech

31 października 2007 r.

Uchwała Nr XIV/90/07 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 261 z dn. 3 grudnia 2007 r. poz. 2782

-

32

MPZP miasta Augustów zwany „Plaża Bielnik”

5 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/101/07 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 4 z dn. 8 stycznia 2008 r. poz. 52

Utracił moc w odniesieniu do części kompleksów objętych MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych przy wyjściu rzeki Netty z jeziora Necko

33

MPZP terenów obejmujących część dzielnicy Lipowiec i osiedle Bema

29 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/136/08 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 149 z dn. 23 czerwca 2008 r. poz. 1452

Utracił moc w odniesieniu do terenów objętych MPZP "Zarzecze III"

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami: 64P, 7KDL, 66W oraz części kompleksów oznaczonych symbolami ZL oraz E na obszarze objętym MPZP "Zakłady tytoniowe".

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolami: 40U, 41U, 34KP, E oraz części kompleksów 5KDL oraz 3KDZ na obszarze objętym MPZP "Lipowiec II"

Utracił moc w odniesieniu do kompleksu oznaczonego symbolem 86ZP oraz części kompleksów 11KDL i WS na obszarze objętym MPZP "Lipowiec I"

34

MPZP części miasta Augustów obejmującej istniejące ośrodki wypoczynkowe w dzielnicy zwanej „Borki I”

21 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XXI/131/08 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 119 z dn. 23 maja 2008 r. poz. 1242

-

35

MPZP Borki-Centrum

30 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 116 z dn. 28 maja 2009 r. poz. 1279

Utracił moc w odniesieniu do kompleksu oznaczonego symbolem 84 WS oraz części kompleksu 68 KD-X na obszarze objętym MPZP "Netta-Rybacka"; kompleksu 76 U5 na obszarze objętym MPZP "Centrum II".

36

Zmiana MPZP części terenów miasta Augustowa położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej Nr S 19 -  „Ślepsk III”

17 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXX/190/09 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 88 z dn. 10 kwietnia 2009 r. poz. 893

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów oznaczonych symbolem 16P/U, 38KD-D oraz części kompleksu 25KD-Z na obszarze objętym MPZP "Ślepsk V"

37

MPZP części miata Augustów - "Ślepsk I"

27 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 202 z dn. 4 sierpnia 2011 r. poz. 2451 i 2456

-

38

MPZP części miata Augustów - "Mazurska - rozdzielnia prądu"

30 października 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/138/12 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 21 listopada 2012 r. poz. 3489

-

39

MPZP części miata Augustów - "Zarzecze III"

30 września 2013 r.

Uchwała Nr XXVIII/216/13 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 7 października 2013 r. poz. 3590

Utracił moc w odniesieniu do kompleksów 1UT, 1ZN,  2IT oraz części kompleksów oznaczonych 1WS, 1KD-PJ, objętych MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych przy wyjściu rzeki Netty z jeziora Necko

40

MPZP części miata Augustów - "Ślepsk IV"

22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXX/272/16 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 18 stycznia 2017 r. poz. 311

-

41

MPZP części miasta Augustowa zwany "Netta-Rybacka"

17 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 20 stycznia 2017 r. poz. 344

 -

42

MPZP części miasta Augustowa zwany "Wypusty I"

22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/338/17 Rady Miejskiej w Augustowie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 30 czerwca 2017 r. poz. 2622

-

43

MPZP części miasta Augustowa zwany "Centrum II" 22 czerwca 2017 r. Uchwała Nr XXXVI/339/17 Rady Miejskiej w Augustowie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 30 czerwca 2017 r. poz. 2623 -

44

MPZP części miasta Augustowa zwany "Cmentarz komunalny" 22 czerwca 2017 r. Uchwała Nr XXXVI/340/17 Rady Miejskiej w Augustowie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 30 czerwca 2017 r. poz. 2624 -

45

MPZP części miasta Augustowa zwany "Wojska Polskiego - Kościelna" 10 sierpnia 2017 r. Uchwała Nr XXXVII/359/17 Rady Miejskiej w Augustowie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 17 sierpnia 2017 r. poz. 3157 -

46

MPZP części miasta Augustowa zwany "Wypusty II" 25 października 2017 r. Uchwała Nr XL/381/17 Rady Miejskiej w Augustowie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 2 listopada 2017 r. poz. 4019 -

47

MPZP części miasta Augustowa zwany "Zakłady tytoniowe" 28 sierpnia 2018 r. Uchwała Nr LII/509/18 Rady Miejskiej w Augustowie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 3 września 2018 r. poz. 3530 -

48

MPZP części miasta Augustowa zwany "Lipowiec II"

28 grudnia 2018 r. Uchwała Nr IV/50/18 Rady Miejskiej w Augustowie Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 4 stycznia 2019 r. poz. 103 -

49

MPZP części miasta Augustowa zwany "Złoże brorowiny - Silikaty"

30 maja 2019 r.

Uchwała Nr X/103/19 Rady Miejskiej w Augustowie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 6 czerwca 2019 r. poz. 3155 -

50

MPZP części miasta Augustowa zwany "Ślepsk V"

26 września

2019 r.

Uchwała Nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Augustowie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 2 października 2019 r. poz. 4723 -

51

MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic: Wilczej, Wojska Polskiego, Mazurskiej, Siewnej, Kwaśnej, Dworskiej oraz w rejonie ulicy Owsianej i Handlowej

28 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr XXII/243/2020 Rady Miejskiej w Augustowie Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 30 kwietnia 2020 r. poz. 2188 -

52

MPZP części miasta Augustowa zwany "Lipowiec I"

24 września 2020 r.

Uchwała Nr XXVI/291/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 września 2020 r. Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 29 września 2020 r. poz. 4055 -

53

MPZP części miasta Augustowa dla terenu położonego pomiędzy częścią ulicy Rajgrodzkiej i Młodości, zwanego "Szkoła Podstawowa Nr 2"

24 lutego 2022 r.

Uchwała Nr XLV/467/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 lutego 2022 r. Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 2 marca 2022 r. poz. 932 -

54

MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulicy 3 Maja, zwanego „Dom Turka”

3 sierpnia 2022 r.

Uchwała Nr LI/519/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 sierpnia 2022 r. Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 9 sierpnia 2022 r. poz. 3476 -

55

MPZP części miasta Augustowa zwanego „Limanowskiego I - ul. Wiklinowa, ul. Straży Leśnej, ul. Perstuńska, ul. Grzybowa”

31 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr LXX/638/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2023 r. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 7 września 2023 r. poz. 4666 -

56

MPZP części miasta Augustowa dla terenów położonych przy wyjściu rzeki Netty z jeziora Necko

15 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXVII/681/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 15 lutego 2024 r. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 20 lutego 2024 poz. 1009 -

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Sadowski

Data wytworzenia: 2017-07-19

Wprowadzający: Patryk Bądziul

Data modyfikacji: 2024-02-27

Opublikował: Patryk Bądziul

Data publikacji: 2003-06-27