Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa uchwalone Uchwałą Nr XXXV/324/17 Rady Miejskiej w Augustowie dnia 30 maja 2017 r., zmienione Uchwałą Nr XXXIX/402/2021 Rady Miejskiej w Augustowie dnia 2 września 2021 r. - obowiązujące od 2 września 2021 r.

Uchwała Nr XXXIX/402/2021 Rady Miejskiej w Augustowie


Materiały archiwalne:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów uchwalone Uchwałą Nr XXXV/324/17 Rady Miejskiej w Augustowie dnia 30 maja 2017 r. - obowiązujące do dnia 2 września 2021 r.

Uchwała Nr XXXV/324/17 Rady Miejskiej w Augustowie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów uchwalone Uchwałą Nr XVI/129/2000 Rady Miejskiej w Augustowie dnia 6 marca 2000 r., zmienione Uchwałą Nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Augustowie dnia 30 października 2012 r. - obowiązujące do dnia 29 maja 2017 r.

Uchwała Nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Sadowski

Data wytworzenia: 2017-07-19

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2023-01-11

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2019-09-19