decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu i hangaru na łodzie

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

7/2017

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

Decyzja środowiskowa

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Decyzja – stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu oraz hangaru na łodzie .

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKR i OŚ.6220.23.2016.

8

Dokument wytworzył

Krystyna Trzaskowska

9

Data dokumentu

31.01. 2017

10

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Augustowa

11

Data zatwierdzenia dokumentu

31.01.2017

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie p. nr 103 ( budynek Straży), mail: Krystyna. trzaskowska@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

35/2016, 4/2017

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

13.02.2017

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2017-02-13

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2017-02-13