decyzja zezwalająca na usunięcie drzew

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

L.p.

Karta informacyjna

 

1

 

Numer karty/rok

 

3/2017

2

 

Rodzaj dokumentu

 

decyzja

3

 

Temat dokumentu

 

Decyzja na usunięcie drzew

4

 

Nazwa dokumentu

 

Nie dotyczy

 

5

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

Decyzja –zezw. na usunięcie 3 szt. drzew. Drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia w w istniejącej zabudowie

 

6

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 

 

Gmina miasto Augustów

7

 

Znak sprawy

 

GKR i OŚ.6131.144.2016.

8

 

Dokument wytworzył

 

Krystyna Trzaskowska

 

9

 

Data dokumentu

 

5. 01. 2017

10

 

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Augustowa

 

 

11

 

Data zatwierdzenia dokumentu

 

5.01.2017

12

 

Miejsce przechowywania dokumentu

 

Urząd Miejski, wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie p. nr 103 tel. 876438056, mail: Krystyna.trzaskowska@urzad.augustow.pl

13

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

Nie dotyczy

14

 

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

tak

 

 

15

 

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

196/2016

16

 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

19.01.2017

 

17

 

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

 

Nie dotyczy

 

18

 

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-01-19

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2017-02-06

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2017-02-06