Dezyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę lądowiska 1/2017

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

42/2017

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

Decyzja środowiskowa

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Decyzja – orzeczenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożenie obowiązku zapobiegania oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKR i OŚ.6220.1.2017.

8

Dokument wytworzył

Krystyna Trzaskowska

9

Data dokumentu

02.05.2017

10

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Augustowa

11

Data zatwierdzenia dokumentu

02.05.2017

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie p. nr 103 ( budynek Straży), mail: Krystyna.trzaskowska@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

17, 18/2017

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

02.05.2017

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2017-05-02

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2017-05-02