postanowienie o nienalładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na śrośrodowisko w związku z przedsięwzięciem polegającym na budowie lądowiska dla śmigłowcow ratunkowych

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

18/2017

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie

3

Temat dokumentu

O nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Postanowienie dla przedsięwzięcia , polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKR i OŚ.6220.1.2017

8

Dokument wytworzył

Krystyna Tarzaskowska

9

Data dokumentu

24.03.2017

10

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Augustowa

11

Data zatwierdzenia dokumentu

24.03.2017

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie p. nr 103 ( budynek Straży Pożarnej) tel. 876438056, mail: Krystna.trzaskowska@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

17/2016,

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

24.03.2017

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

18

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2017-03-24

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2017-03-24