decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zazwolenia na usunięcie drzew

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

14/2017

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

Decyzja umarzająca postępowanie

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Decyzja –umarzająca postępowanie na usunięcie 2 szt. drzew

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKR i OŚ.6131.4.2017

8

Dokument wytworzył

Krystyna Trzaskowska

9

Data dokumentu

7. 02. 2017 r.

10

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Augustowa

11

Data zatwierdzenia dokumentu

7. 02. 2017 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie p. nr 103 tel. 876438056, mail: Krystyna.trzaskowska@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

13/2017

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

13.02.2017

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

18

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2017-02-13

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2017-02-13