wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew 9/2017

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

15/2017

2

Rodzaj dokumentu

wniosek

3

Temat dokumentu

wycinka drzew

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Wycinka drzew olcha szt. 2

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKR i OŚ.6131.9.2017

8

Dokument wytworzył

RZGW w Warszawie, Zarząd Zlewni w Giżycku

9

Data dokumentu

08.02.2017

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie p. nr 103 tel. 876438056, mail: Krystyna..trzaskowska@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

13.02.2017

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

18

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Regionalna Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2017-02-13

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2017-02-13