decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 33/2017

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

41/2017

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

Decyzja na usunięcie drzew

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Decyzja –zezw. na usunięcie 1 szt. drzewa lipa. Drzewo obumarłe.

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKR i OŚ.6131.33.2017

8

Dokument wytworzył

Krystyna Trzaskowska

9

Data dokumentu

18. 04. 2017

10

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Augustowa

11

Data zatwierdzenia dokumentu

18.04. 2017

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie p. nr 103 tel. 876438056, mail: Krystyna.trzaskowska@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

37/2017

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

28.04.2017

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

18

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2017-04-28

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2017-04-28