Karta informacyjna - wniosek o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Ziemiańskiej, Chłopskiej, Szlacheckiej, Włościańskiej, Dworskiej, Guziej w Augustowie

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

21/2023

2

Rodzaj dokumentu

wniosek

3

Temat dokumentu

Wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy
ul. Ziemiańskiej, Chłopskiej, Szlacheckiej, Włościańskiej, Dworskiej, Guziej w Augustowie

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKRiOŚ.6220.9.2023

8

Dokument wytworzył

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o.

9

Data dokumentu

18.10.2023

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie, ul. Młyńska 35,  tel. 87 643 86 25, e-mail: anna.kielich@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

13/2023

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

30.10.2023

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

18

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-10-30

Wprowadzający: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2023-10-30

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2023-10-30