Karta informacyjna - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

18/2019

2

Rodzaj dokumentu

wniosek

3

Temat dokumentu

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Budowa obiektu produkcyjnego z zapleczem socjalno-administracyjnym z kotłownią z przynależnym zagospodarowaniem terenu na działce ewidencyjnej o numerze 717/29 obręb 1

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKRiOŚ.6220.11.2019

8

Dokument wytworzył

KARO Romanowski Spółka jawna

9

Data dokumentu

12.09.2019

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie, ul. Nowomiejska 41,  tel. 87 615 62 06, e-mail: anna.kielich@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

14.10.2019

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

18

Uwagi

Nie dotyczy

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-10-14

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-10-14

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-10-14