Karta informacyjna - wydanie decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

10/2019

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

wydanie decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

skup złomu i metali kolorowych na działkach ewidencyjnych 2109/8, 2109/9 i 2109/10 położonych w Augustowie

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKRiOŚ.6220.9.2018

8

Dokument wytworzył

Anna Kielich

9

Data dokumentu

06.06.2019

10

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Augustowa

11

Data zatwierdzenia dokumentu

06.06.2019

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie, ul. Nowomiejska 41, tel. 87 615 62 06, e-mail: anna.kielich@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

22/2018, 4/2019

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

10.06.2019

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

18

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-06-10

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-06-10

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-06-10