Karta informacyjna - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

9/2023

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Budowa obory z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę, w gospodarstwie o obsadzie docelowej do 163,9 DJP na działce ewidencyjnej nr 53/3 obręb 0001 przy ul. Rajgrodzkiej 265C w Augustowie

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKRiOŚ.6220.3.2023

8

Dokument wytworzył

Anna Kielich

9

Data dokumentu

16.05.2023

10

Dokument zatwierdził

Z up. Burmistrza – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

26.05.2023

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie, ul. Młyńska 35,  tel. 87 643 86 25, e-mail: anna.kielich@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

3/2023

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

29.05.2023

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

18

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-05-29

Wprowadzający: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2023-05-29

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2023-05-29